اینترنت اشیا (IOT)

اینترنت اشیا (IoT) نشان دهنده یک تکنولوژی انقلابی است که می توان تقریبا همه چیز را در همه جا از طریق اینترنت متصل کرد. IoT می تواند دستگاه های مختلف و اشیاء محیط اطراف ما را از طریق دستگاه های حسگر ساده،  نشانی پذیر، قابل شناسایی و قابل تنظیم نمود [1].

این دستگاه ها می توانند با استفاده از شبکه های ارتباطی سیمی یا بی سیم با یکدیگر ارتباط و اتصال برقرار کنند. این دستگاه ها نه تنها دستگاه های الکترونیکی معمولی یا محصولات توسعه یافته تکنولوژیکی مانند وسایل دیجیتالی، تلفن و غیره هستند، بلکه اشیاء دیگری همچون غذا، حیوانات، لباس، درختان و غیره را نیز شامل می شوند. هدف اصلی سیستم IOT این است که به اشیاء مختلف اجازه می دهد تا در هر مکان، هر زمان، به وسیله هر کس و ترجیحا با استفاده از هر مسیر یا شبکه ای به هم متصل شوند [1].

 با فناوری اینترنت اشیا می توانید ابزارهای دیجیتالی خود را به یکدیگر متصل نموده و با صرفه جویی در زمان و هزینه، فعالیتهایتان را بهینه کنید. جویشگر بهترین انتخاب برای بکارگیری این فناوری می باشد.

منبع:

[1] Intersections between IoT and distributed ledger