سیستم های سازمانی تحت وب

امروزه در سازمان های بزرگ، سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی، نقش تعیین کننده ای در مدیریت راهبردی، تصمیم سازی، مدیریت منابع، عملکرد بهینه سازمان و … ایفا می کنند. از اینرو برنامه های کاربردی متعدد، با کاربردهای گوناگون در بستر عملیاتی شعب مختلف سازمان ها به صورت توزیع شده به وجود آمده است. از طرفی کاربران بسیاری اعم از مشتریان، پیمانکاران، شرکای تجاری و کارمندان مختلف در واحدهای گوناگون ستادی و صفی سازمان وجود دارند که با توجه به جایگاه، مسئولیت و وظایف خود می بایست مخاطب یک یا چند برنامه ی کاربردی شوند و به طبع تولیدکننده و یا  استفاده کننده از داده ها و اطلاعات آن ها باشند [1].

با جهانی شدن تجارت الکترونیک و عدم اطمینان در محیط های رقابتی خارجی، شرکت ها بیشتر و بیشتر به پیاده سازی سیستم های سازمانی روی می آورند تا کارایی و استراتژی های پشتیبانی کسب و کار خود را بهبود بخشند. در دهه گذشته، تعداد  پیاده سازی سیستم های سازمانی با نرخ قابل توجهی افزایش یافته و پیش بینی می شود که این نرخ بیش از پیش افزایش یابد [2]. با توجه به ضرورت این مسئله، دقت در انتخاب یک سیستم سازمانی مناسب و شرکت ارائه دهنده آن از اهمیت حیاتی برخوردار است، تا هم بتوان در عرصه رقابت جهانی باقی ماند و هم با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، به این مهم دست یافت.

با توجه به آنچه ذکر شد، تصور بقای سازمان های بدون سیستم نیز مانند تصور دنیای بدون اینترنت محال است. ما در کنار شماییم تا سیستم های تحت وب شما را طراحی نموده و سازمانتان را در راستای بهبود ارتباطات، ارتقای اتوماسیون، پیشبرد اهداف تجاری و همگامی با نوآوری های روز دنیا، ارتقا بخشیم.

منابع: